Pentru colaboratori: CERINŢE PTR. PUBLICARE

Dragi şi stimaţi colaboratori,

 

Cu dosebită consideraţie vă rugăm să respectaţi exigenţele Revistei în legătură cu trimiterea materialelor domniilor voastre către redacţia revistei NOMEN ARTIS:

 • I. Pentru a publica în Revista „NOMEN ARTIS – Dincolo de tăcere“, materialul va fi cules şi corectat de autor – în word şi semnat (pe fiecare pagină) şi apoi trimis la redacţie în formă electronică pe adr.: nomenartis@gmail.com
  • 1. – ATENŢIE!!!- Textul va fi verificat stilistic şi gramatical de autor – care poartă, în exclusivitate, şi răspunderea integrală pentru materiale publicate.
  • 2. – TOATE MATERIALELE SE TRIMIT ÎNTRE DATA DE 1-10 ale lunii în curs, pentru (eventuala) publicare în numărul sau numerele următoare)!

II. Textul literar va fi scris numai în microsoft word, cu font Times New Roman -12 (OBLIGATORIU cu folosirea diacriticelor); în caz contrar textul va fi RESPINS!!!

 1. Nu se admit niciun fel de artificii, ornamentale sau aranjări cu efecte sau semne speciale de text!
 2. Noii colaboratori vor trimite, obligatoriu, un CV de aprox. ¼ de pag. însoţit de o fotografie (format JPG, cu rezoluţie de minim 220 pixeli.) de preferinţă ataşată la e-mail, precum şi o adresă poştală, şi un nr. de telefon. Datele biografice vor cuprinde data şi locul naşterii, domiciliul, studii şi, mai ales, activitatea literară desfăşurată (datele dvs. vor rămâne strict în baza de date a redacţiei).
 3. Vă rugăm să NU trimiteţi CV-uri mai lungi de 1 pagina, format A 5 !!!!
 4. Materialele nu se vor pagina şi nu vor fi aşezate pe coloane ! Se impune semnarea materialului pe fiecare pagină !

 

ATENŢIONARE!

 

 1. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor!
 2. Materialele care nu sunt trimise conform regulamentului nu se returnează şi nici nu vor prima pentru publicare!
 3. Textele care nu corespund cerinţelor vor fi din start respinse !

 ©Pentru Ediţia pe suport de hârtie – format A 4 (color) – se va face comandă prin e-mail (către editură sau redacţia revistei – unde se vor specifica toate datele de contact !

Adr. : nomenartis@gmail.com

Tot la aceeaşi adresă aşteptăm materialele dvs., propunerile şi sugestiile dvs.!

Orice altă tipografie sau editură care va prelua materialul fără acordul Editurii AmandaEdit sau al colectivului de redacţie al revistei  vor intra sub jurisdicţia legii !

 

Reclame