Contact


E-mail redacţie : nomenartis@gmail.com
E-mail director editură : nixi58@gmail.com
E-mail redactor-şef : viorelacodreanu@gmail.com

Pentru formatul PE SUPORT DE HARTIE al revistei vă rugăm să faceţi comanda – on-line – la Editura AdandaEdit – SAU LA REDACTIA REVISTEI : e-mail: nomenartis@gmail.comsau telefonic: le gasiti pe site-ul revistei: http://www.nomenartis.ro

Materialele pentru publicare vor fi trimise numai pe adresa: nomenartis@gmail.com – Vă rugăm să menţionaţi în e-mail – la subiectul trimiterii – tipul materialului

Ex. Proză, poezii, recenzie, interviu, debut etc.

CASETA REDACTIEI
 • Membri de onoare :

 • Acad. prof. dr. Constantin Bălăceanu Stolnici – România
 • Ştefan de Fay –  Consulul Onorific al României la Nisa, Franţa
 • Acad.prof.dr. Ioan-Aurel Pop – rectorul Centrului de Studii Transilvane
 • Prof.univ.dr. Gelcu Maksutovici – Preşedinte fondator şi membru de onoare al Uniunii Culturale a Albanezilor din România, profesor doctor în istorie universală
 • prof. Elena Loghinovkaia
 • prof.dr. Albert Kovacs
 • editor/traducator: Mircea Aurel Buiciuc
 • Prof.dr. Terezia Filip, România
 • Prof.dr. Giovanni Rotirotti, Italia
 • Asist. drd. Despina Elena Grozăvescu, România
 • Emilia Ivancu – Lector la Universitatea „Adam Mickewicz”, Poznan, Polonia
Membri fondatori:
********************************************
 • Viorela Codreanu Tiron – editor, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania
 • Mihai Cătrună – graficiaan, pictor, membru al Asociatiei Artistilor Plastici din Romania
 • Mihai Păun – inginer IT, Cehia; poet
 • George Ghe. Ionescu – senior manager, Romania
 • *************************************
 • Director şi Editor/Ed. AmandaEdit/ – Nicolae Nicolae
 • Director si redactor-şef al revistei – Viorela Codreanu Tiron
 • Secretar general de redacţie : Dorina Litră
 • Corector: Adrian Tucu

 • Redactori 
 • Odette Mărgăritescu
 • Lucia Patachi
 • Vavila Popovici, Canada

 • Colboratori asociaţi :

 • Christian W.Schenk – Germania;
 • Daniel Medvedov Spania; 
 • Dorina Şişu Ploeşteanu – Irlanda;
 • Dorina Landen, Suedia
 • Elena Buică-Buni – USA;
 • Eugen Cojocaru – Germania;
 • Georgina Ecovoiu – România;
 • Vavila Popovici, Canada;
 • Veronica Pavel Lerner, Canada
 • Machetare computerizată:     ing. Mihai Gregor Codreanu
 • Editor on-line:                          – ing. Mihai Păun
 • Pictură, grafică şi design      – pictor şi grafician  – Mihai Cătrună 

Reclame