CURRICULUM VITAE

Viorela Codreanu Tiron s-a născut la Bârlad (8 aprilie 1954), jud. Vaslui.

Debut în presa literară în 1969, în revista Cenaclum a Colegiului „Ghe. Roşca Codreanu“ din Bârlad. Conducător de cenaclu, sub conducerea prof. Elena Rânceanu.

Colaborări cu reviste literare de prestigiu (Hyperion, România literară, Convorbiri literare, Zorile (editorial bilingv româno-ucrainean), Împreună/Együtt (editorial româno-ma-ghiar), Luceafărul, Poezia, Armonii Culturale, Confluenţe liri-ce, Dacia literară, Moldova Literară, Azi-cultural, Sfârşit de mileniu, Kitej-grad (editorial româno-rus), Porto-Franco, Foaie de literatură – New-York, Nelinişti metafizice – Constanţa, Constelaţii Diamantine, Craiova, Agero – Stuttgard, Germania, Conexiuni Creştine Contemporane – USA, Argos, Asymetria, ş.a. ) alături de personalităţi importante ale literaturii române precum Romul Munteanu, Ana Munteanu, Cezar Ivănescu, Ion Hobana, Mircea Aurel Buiciuc, Denisa Comănescu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Ilie Constantin, Viorel Sânpetrean, Nicolae Iliescu, Elena Loghinovski, Albert Kovacs, Horvath Dezideriu, Dan Cristea, Cornelia Maria Savu, Casian Maria Spiridon, Emil Iordache, Lucian Vasiliu, Sorana Bălănescu, Daniel Drăgan etc.).

Colaborări cu edituri: Editura Univers (până la fali-mentul acesteia, 1999-2000), Editura Polirom 2001-2003, colaborări de scurtă durată la editurile: Lider, Orizont şi Institutul Cultural Român; redactor de carte la Editura Minerva (2004-2010).

Funcţii :
– Membru al Uniunii Scriitorilor din România ; cu recomandări de la Romul Munteanu, Denisa Comănescu, Elena Loghinovski, Mircea Aurel Buiciuc;
– Membru de onoare al Uniunii Culturale a Albanezilor din România, cu diplomă de excelenţă pentru promovarea literaturii albaneze în România;
– Membru al Fundaţiei Dostoievski şi al Fundaţiei Est-Vest;
– Fondator şi redactor şef al revistei „Nomen Artis – Dincolo de tăcere“, revistă de Cultură Universală.

Interviuri la: Radio Cultural Bucureşti, Radio Cultural Oradea, B1 TV, TVRM, TVR1, TVR 2, Favorit etc.

BIBLIOGRAFIE LITERARĂ:

Zidire în cer, Editura Axa, Botoşani, 1996;
Anotimpuri ostile, Editura Axa, Botoşani, 2000;
Ochiul somnului – darul iubirii, Editura Mustang, Bucureşti, 2005;
Az alom szeme – a szerelem varazsa, – volum bilingv româno-machiar, în tălmăcirea prof. Horvath Dezideriu, Editura Arania, Braşov, 2006; a doua ediţie la editura AnaMarol, Bucureşti, 2008;
Taina/ Tайна – vol. bilingv româno-rus, Editura Fundaţiei Est-Vest, Bucureşti, 2007; trad. Elena Loghinovski;
Vraj-B-a clipei, Editura AnaMarol, Bucureşti, 2010; a doua ediţie, revăzută şi adăugită, 2011 şi o a treia în 2014, la editura AmandaEdit, Bucureşti;
Darul iubirii/Dhurata e dashurisë (ediţie bilingvă româno-albaneză, Editura Biodova, Bucureşti, 2010) ; a doua ediţie editura AmandaEdit, Bucureşti, 2012;
Fără titlu/Ohne Titel (volum bilingv româno-german), Editura AmandaEdit, Bucureşti, 2011;
Talismanul/ Talizmán – volum biligv româno-maghiar, Editura AmandaEdit, Bucureşti, România, 2012

101 poeme, editura Biodova, Bucureşti, 2013
HOTAR ILUZORIU/ DEN ILLUSORISKA GRÄNSEN – volum bilingv româno-suedez, editura AmandaEdit Bucureşti, 2014
Poarta de la marginea zilei... -Opera Omnia, Iaşi, editura TipoMoldova, 2014

Prezentă în diferite Antologii de poezie precum:

– Antologia poeziei române de la origini până în prezent ( l. ucraineană – traducere de Ştefan Tcaciuc, vol. I, 2005, Editura Mustang );
– Antologia poeziei române – l. maghiară, vol. II- traducere prof. Horvath Dezideriu, 2006 ;
– Antologia poeziei contemporane, 2008 ;
– Antologie – Ediţie Magna Forum, Sibiu, 2009 ;
– 55 poeţi contemporani, Editura ArhipArt, Sibiu, 2010 ;
– 12 poeţi români, anthologie bilingvă româno-albaneză, Editura Albanezul, 2011… etc.

Reclame